نیروگاه

شرکت امیرکبیر به تسریع زمان رسیدن محصول به بازار و کاهش زمان بیکاری تجهیزات نیروگاهی و همچنین پروژه های تعمیرات و نگهداری آنها کمک می کند. همه اینها در عین تمرکز روی ایمنی انجام می گیرند.

تحقق برنامه های زمانی

اجسام سنگین و بزرگی مانند توربین ها، ژنراتورها و ترانسفورمرها، عناصری کلیدی در ساخت نیروگاه های جدید محسوب می شوند. رسیدن و نصب به موقع این عناصر برای حفظ برنامه زمانی اهمیت زیادی دارند، چون دیگر فعالیت های ساخت و نصب وابسته به آنها هستند.

روش زمان بحرانی

جداسازی، جابجایی و نصب قطعات مختلف از اهمیتی بحرانی در تعمیر و نگهداری نیروگاه ها برخوردارند. چون یک پروژه اغلب شامل پیمانکاران مختلف با تیم های خاص خودشان در محل همراه است، برنامه ریزی اولیه و هماهنگی دقیق بین فعالیت های مختلف تعمیر و نگهداری، منجر به بهبود برنامه زمانی کار می گردد. همانند ساخت نیروگاه های جدید، تعمیر و نگهداری و نیز نصب تجهیزات جدید تاثیر مهمی روی زمانبندی عملیات ها دارد و می تواند زمان کلی از کارافتادگی را کاهش دهد.

پروژه شرکت پتروشیمی مرجان
شرکت پتروشیمی Lordeghan

تخصص زیاد و تجهیزات قابل اطمینان

شرکت امیرکبیر تجربه طولانی کار با نیروگاه های بزرگ را دارد که دارای انواع ساختارها، موقعیت ها و شرایط می باشند. ما تجربه خود را در ساخت، تعمیر و نگهداری نیروگاه ها با همکاری های طولانی مدت بدست آورده ایم. و البته از طریق انبوه مهندسین خبره خود، توانسته ایم فرآیندهای لجستیک گسترده ای را اجرایی کنیم. ناوگان بزرگ و متنوع تجهیزات ما- در کنار تخصص عملیاتی مان- باعث شده بتوانیم وظایف محوله را به صورت ایمن انجام داده و کارهای پیچیده و اغلب همراه با زمانبندی دقیق را به خوبی به پایان ببریم.