نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت امیرکبیر روش های هوشمندانه بالابری و حمل و نقل برای بهینه سازی ساخت و ساز، افزایش ایمنی و کاهش زمان بیکاری برای بخش پتروشیمی ارائه می کند.

برطرف کردن نیازهای زمانبندی ساخت و ساز

ساخت امکانات و تجهیزات جدید پتروشیمی، یک فرآیند کاملا چالشی و پیچیده است. تعداد زیاد قطعاتی که باید از محل های مختلف حمل شوند و زمانبندی، پیاده سازی و نصب این تجهیزات نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی دقیق است. این چالش های لجستیکی برای کل زمانبندی عملیات، حیاتی اند. به دلیل وجود وابستگی های درونی زیادی بین فعالیت های مختلف ساخت و نصب، نصب به موقع قطعات بزرگ و سنگین اغلب برای تضمین اتمام پروژه در زمان مقرر ضروری اند. الزامات ایمنی نیازمند هماهنگی دقیق بین همه فعالیت ها و نیز اجرای صحیح و درست آنهاست.

ایمنی و کاهش زمان توقف کاری

در کنار ایمنی، کاهش زمان بیکاری از اهمیت فوق العاده ای در طول فعالیت های تعمیر و نگهداری و خرابی برخوردار است. خیلی از ماشین آلات ممکن است عملا برای این حجم کار طراحی نشده باشند. اما با طراحی راه حل های هوشمندانه برای حمل و نقل و بالابری و بخصوص با جابجایی بخش های کلیدی در یک کارخانه پتروشیمی، هم هزینه هم زمان بیکاری تجهیزات کاهش می یابد. پیشرفت های تکنولوژیکی در تجهیزات بالابری و حمل و نقل می توانند رویکردهای جدیدی در این حوزه مطرح کنند. کاهش چشمگیر زمان خرابی و از کارافتادگی تجهیزات می تواند از طریق بکارگیری دانش و تخصص میسر شود. تلفیق برنامه ریزی های مختلف برای زمان بیکاری، باعث بهبود زمانبندی و نیز موقعیت یابی و استفاده از تجهیزات بالابری و حمل و نقل می گردد. این برنامه ریزی دقیق می تواند زمانبندی های از کارافتادگی تجهیزات را کاهش داده و امکان برگشت سریعتر آنها به عملیات را فراهم سازد.

شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی جم

تخصص زیاد و گسترده

شرکت امیرکبیر رابطه ای گسترده با صنعت پتروشیمی دارد. این شرکت مجهز به ناوگان بزرگی از تجهیزات تخصصی، تخصص مدیریت ارشد و سالها تجربه عملیاتی است که باعث می شود بتواند زمانبندی های پروژه های ساخت ماشین آلات را بهینه سازی کند. این شرکت بواسطه همکاری با پالایشگاه ها و کارخانه های بزرگ پتروشیمی در سراسر ایران، توانسته وجهه بالایی کسب کند و تجربه دست اول زیادی در اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری چنین تجهیزاتی داشته باشد. مهندسین و مدیران پروژه ما معمولا از همان مراحل اول خرابی و از کار افتادگی درگیر مسئله می شوند. همکاری اولیه بین همه پیمانکاران فرعی باعث اجرای هماهنگ، موثر و ایمن فعالیت های تعمیر و نگهداری می گردد. همین به ما امکان بهبود زمانهای جابجایی در حین تعمیر و نگهداری، با بالاترین استانداردهای عملکرد ایمنی را می دهد.