نصب سنگین

نصب سنگین و فوق سنگین

نصب سنگین امیرکبیر با ترکیب قابلیت های تجهیزات با تجربه تخصصی اش، توانسته روش بهینه ای را برای هر نوع پروژه نصب ارائه کند.

حداکثرسازی زمان بهره وری

در پروژه های ساخت صنعتی و تعمیر و نگهداری کارخانه ها، نیاز است قطعات و تجهیزات بزرگ و سنگین جابجا شوند.

این نوع نصب های سنگین و فوق سنگین باید به صورت ایمن انجام بگیرند تا پرسنل، خودِ بار و سازه های مجاور محافظت شوند.

همچنین باید طوری سازماندهی شوند که عملکرد کلی بهینه حاصل شود تا زمان بهره وری کارخانه ها و نیروگاه ها حداکثرسازی گردد.

تخصص و تجهیزات

امیرکبیر با تاریخچه طولانی خود، می تواند با فناوری و مهندسی پیشرفته، هر پروژه باربرداری سنگین و فوق سنگین را انجام می دهد و از نصب های تکی تا پروژه های ابتکاری پیچیده که نیازمند تجهیزاتی با طراحی جدیدند.

جرثقیل امیرکبیر شامل ظرفیتهای ۱۰ تن تا ۱۰۰۰ تن را شامل می شود و تا حداکثر ظرفیت ایمن باربرداری جرثقیل های خود را ارائه میدهد.

برای اطمینان و ایمنی بهینه، کل ناوگان امیرکبیر از برنامه های زمانی تعمیر و نگهداری دقیقی تبعیت می کنند.

مدیریت انجام پروژه های سنگین

با مدیریت همه فعالیتهای نصب و حمل و نقل ضروری برای یک پروژه ساخت و ساز، خدمات گسترده این شرکت در محل ایمن تر، سریع تر و مقرون به صرفه تر می گردد.

بهینه سازی کل

ساخت کارخانه ها و ماشین آلات سنگین در صنایع، امری پیچیده بوده و نیازمند فعالیت های مختلف به صورت همزمان و توسط پیمانکاران اصلی و فرعی گوناگون می باشد.

نصب سنگین