معادن

شرکت امیرکبیر از فرآیندهای اثربخش ساخت و ساز و لجستیک برای ارائه خدمات معدن کاری و نیز نوسازی و گسترش تجهیزات کنونی بهره می گیرد.

غلبه بر تنگناها

تجهیزات معدن کاری اغلب در محل های دوردست واقع شده اند که همین کار ساخت قسمت ها جدید در آنها را دشوار می سازد. قطعات بزرگتر و فناوری های ساخت سازه ها، منجر به کاهش فعالیت های ساخت در خود محل می شوند، اما تامین به موقع قطعات یا سازه ها، و نیز فعالیت های بالابری و نصب در این محلها، اهمیت زیادی دارند. همه اینها چالش کار در محل های دوردست محسوب می شوند. تنگاهای زیرساختی باید شناسایی و برطرف شوند. حمل و نقل دوردست تجهیزات و قطعات، و انبارکردن و لجستیک آنها در محل باید به دقت برنامه ریزی شده و برای کاهش زمان بیکاری و نیز هزینه ها، هماهنگی دقیقی انجام گیرد.

حداقل سازی زمان توقف کاری

در معادن زیرزمینی، تجهیزات استفاده شده بزرگ و سنگین می باشند. زمان بیکاری برای این نوع تجهیزات می تواند عواقب مالی و عملیاتی عظیمی به همراه داشته باشد که کل زنجیره تولید را تحت الشعاع قرار می دهد. کارآمدی در مونتاژ تجهیزات جدید و جابجایی به دیگر محل ها و نیز باز کردن تجهیزات برای تعمیر و نگهداری، اهمیت زیادی در این حوزه دارند.

پروژه شرکت پتروشیمی مرجان
شرکت پتروشیمی Lordeghan

بهینه سازی زمان کار

شرکت امیرکبیر سابقه ای طولانی در اجرای موفقیت آمیز طیف گسترده ای از پروژه های معدن کاری و فلزات دارد. ما همیشه از زمان برنامه ریزی شده جلوتر بوده و زمان ساخت را با استفاده از تخصص عملیاتی و بکارگیری انواع مختلفی از تجهیزات جدید، بهینه سازی می کنیم. ما روش های ایمن و هوشمندانه برای بالابری و حمل و نقل برای پروژه های ساخت و نیز تامین و نصب قطعات بزرگ و سنگین داریم. از طریق ایده های خلاقانه مهندسی و عملیاتی، ما به صورت مداوم روش های جدیدی برای مونتاژ، تعمیر و نگهداری و جابجایی تجهیزات کلیدی ارائه می کنیم- کاری که منجر به بهبود زمان فعالیت عملیات ها و در عین حال کاهش زمان و هزینه ها می گردد.