ساخت و ساز عمرانی

شرکت امیرکبیر با مشتری های خود همکاری می کند تا بتواند راهکارهای هوشمندانه برای هر پروژه بیابد و کارآیی ساخت و ساز را افزایش داده و هزینه ها را به حداقل رساند، در عین حالی که از ایمنی عمومی نیز اطمینان حاصل شود.

فراتر رفتن از مرزهای ساخت و ساز

پروژه های ساخت و ساز زمینی اغلب نیازمند نصب قطعات بزرگ و سنگین اند. در حالی که طرح های ساخت ابتکاری همراه با طراحی های جدید هستند و از مرزهای معمولی ساخت و ساز فراتر می روند، نیازمند روش های جدید نصب، تجهیز محل و تعمیر و نگهداری نیز هستند. گاهی اوقات در زمان ساخت چنین زیرساخت هایی، نیاز به فعالیت های موازی است. البته، کارها باید به خوبی مدیریت شود و در عین حال مداخلات در فعالیت های روزمره محل ساخت و ساز به حداقل برسد.

ساخت و ساز عمرانی
شرکت پتروشیمی پردیس

همگام بودن با برنامه ریزی و حداقل سازی ریسک

شرکت امیرکبیر در خیلی از پروژه های ساخت و ساز دنیا مشارکت داشته است. ما روش های جدیدی برای ساخت بناها و ابنیه مختلف ارائه می کنیم که از طریق تخصص عملیاتی مان در طیف گسترده ای از صنایع و با بکارگیری انواع مختلف تجهیزات و فناوری ها میسر می گردد. با بکارگیری روش های هوشمندانه بالابری و حمل و نقل عناصر، سازه ها و تجهیزات ساخت و ساز، شرکت های طرف قرارداد می توانند در زمانبندی تعیین شده به اهداف خود رسیده و هزینه های جانبی و ریسک عقب افتادن پروژه را به حداقل برسانند. ایمنی عمومی و نیز انجام به موقع کارها و حفاظت از محیط اطراف محل ساخت، به ما انگیزه می دهد سریع و موثر عمل کنیم.