زیرساخت

مشارکت شرکت امیرکبیر در مراحل اولیه مهندسی، به بهینه سازی روش های ساخت و ساز کمک می کند. این کار ایمنی را افزایش داده و موفقیت عملیات های ساخت، حمل و نقل و نصب سازه های مهم و در عین حال کاهش اختلال در انجام کار را بهبود می بخشد.

ایجاد ساخت در خارج از محل و حداقل سازی اختلالات

پروژه های زیرساختی اغلب نیازمند ساخت برخی تجهیزات در خارج از محل می باشند که معمولا نیز سازه های بزرگ و حجیم هستند. ساخت در محل پل ها، باند فرودگاه ها، تونل ها و برج ها اغلب کاری بسیار دشوار و پیچیده می باشند و گاهی اوقات تاثیر زیادی روی ترافیک محل دارند، بنابراین ساخت برخی از قطعات آنها باید در خارج از محل صورت بگیرد. این قطعات بزرگ و حجیم باید به درستی به محل نصب منتقل شده و در یک برنامه زمانی مشخص نصب شوند تا از اختلال در سایر مراحل ساخت و ساز جلوگیری شود. هماهنگی دقیق بین این فعالیت های مختلف، امری حیاتیست. یک چالش متداول در این مورد، اختلال در امر ترافیک و آمد و شد در محل ساخت پروژه های زیرساختی است. چنین اختلالاتی یک مزاحمت واقعی برای کاربران جاده ها و آبراه ها و نیز ساکنین محلی محسوب می شوند. بنابراین باید آنها را حداقل سازی کرد.

زیرساخت
شرکت پتروشیمی پردیس

ایمنی، تخصص و تجهیزات

شرکت امیرکبیر در طیف گسترده ای از پروژه های زیرساختی مشارکت داشته است. تخصص عملیاتی طولانی ما و ایده های مهندسی مان، باعث شده بتوانیم به مشتری های مان کمک کنیم روش هایی برای ساخت، حمل و نقل و نصب موفق این عناصر زیرساختی داشته باشند، چه در روی زمین و چه در (زیر) آب. با ترکیب خلاقیت های مهندسی در همان مراحل اولیه، ما به مشتری های مان کمک می کنیم روش کلی ساخت و سازشان را بهینه سازی کنند. ناوگان بزرگ و متنوع مان به ما امکان می دهد تکنیک های مختلف را بر اساس خاص بودن هر پروژه، با یکدیگر تلفیق کنیم. ما از مشتری های مان در انجام پروژه های زیرساختی شان در زمان مقرر حمایت می کنیم، در عین حالی که همواره به بالاترین استانداردهای ایمنی پایبند بوده و اختلالات را به حداقل می رسانیم.