بایگانی برچسب برای: شرکتهای بزرگ جرثقیل

20 شرکت بزرگ جرثقیل دنیا (قسمت دوم)

۲۰ شرکت بزرگ جرثقیل دنیا (قسمت دوم)

/
در قسمت نخست با شرکتهای 10 شرکت از مجموعه 20 شرکت برتر در زمینه باربردار…