بایگانی برچسب برای: حمل و نقل سنگین در ایران

نصب راکتور ۳۰۰ تنی در پالایشگاه شیراز