ساحلی و فراساحلی

شرکت امیرکبیر روش های خلاقانه را برای ساخت و حمل و نقل سازه های فوق سنگین و حجیم برای بازار دریایی ارائه می کند.

بهبود کاربری محوطه

فعالیت های ساخت و ساز دریایی امری پیچیده، زمان بر و هزینه بر می باشند، چون محوطه کار، جابجایی ها و حجم بارها و گسترده بودن شرایط عملیات در آنها اهمیت دارد. شرکت امیرکبیر با بهره گیری از متخصصین حرفه ای و مجرب و استفاده از انواع تجهیزات پیشرفته، قادر است به صورت مداوم روش های جدیدی برای بارگیری و حمل و نقل ایمن و سریع محموله ها و سکوها به مقاصد دریایی ارائه کند. روش های جدید ساخت از طریق سیستم های پیشرفته ما و سیستم های بالابری به روز، ممکن می شوند. این تخصص به ما امکان بهینه سازی زمانبندی های ساخت و لجستیک مناسب در محل و نیز اجرای بارگیری و تخلیله موثر هر محموله ای در هر موقعیتی را می دهد.

ساحلی و فراساحلی