ساخت ماکت جرثقیل ۶۰۰ تن لیبهر

ساخت ماکت جرثقیل ۶۰۰ تن لیبهر مدل LR1600/2 در اسکیل ۱/۳۰ توسط نیروی شرکت امیرکبیر اروند، با قابلیت حرکت و باربرداری تا ظرفیت ۲۰۰ کیلو و کنترل وینچ و بوم ها توسط ریموت کنترل