پتروشیمی شهید تندگویان

نفت، گاز و پتروشیمی

مختصری از شرح کار


نصب فینیشر جدید

بازارها


نفت، گاز و پتروشیمی

تخصص


باربرداری و حمل ونقل سنگین

تجهیزات

  • Krupp 11000
  • Kato 160t

تاریخ

April 2018

مشتری

پتروشیمی شهید تندگویان

تصاویر

181 total views, 1 views today