شرکت پتروشیمی جم

نفت، گاز و پتروشیمی

مختصری از شرح کار


تجهیزات مکمل برای پتروشیمی جم

بازارها


نفت، گاز و پتروشیمی

تخصص


تامین و اجاره تجهیزات

تجهیزات

  • Mobile cranes 360 ton
  • 110ton 50ton (4 units) 35 ton 25 ton Fork lift 15/10/5 ton Trailer
  • low bed

تاریخ

از سپتامبر 2015

مشتری

شرکت پتروشیمی جم

تصاویر

288 total views, 1 views today