شرکت IDC کیش

ساحل و فراساحلی

مختصری از شرح کار


ساخت و ساز عمران تراکم دینامیکی 5،000،000 تن/متر

بازارها


ساحل و فراساحلی

تخصص


تامین و اجاره تجهیزات

تجهیزات

  • Manitowoc 4100 two units

تاریخ

Nov 2014 – Jun 2015

مشتری

شرکت ابنیه هژیر

89 total views, 1 views today