پالایشگاه اصفهان

نفت، گاز و پتروشیمی

مختصری از شرح کار


حمل و نقل و نصب از 1000ton تجهیزات سنگین از جمله بنیاد پد آماده سازی ، نصب، هم ترازی

بازارها


نفت، گاز و پتروشیمی

تخصص


Heavy lifting

تجهیزات

  • Link belt LS718
  • Rapier 200 ton

ناریخ

2013

مشتری

طرح و پالایش

94 total views, 1 views today