شرکت خدمات اجاره جرثقیل امیرکبیر اروند اخیرا جرثقیل 500 تن Manitowoc به مناسبت 51 سالروز تاسیس شرکت تحویل گرفته است. جرثقیل  Manitowoc  همراه با مکسر مدل سال 2008 دارای بوم 152 متر توانایی باربرداری تا ظرفیت 500 تن را دارد. جرثقیل 500 تن فوق در بدو ورود به لامرد جهت باربرداری راکتور انتقال یافت.

 

 

20,889 total views, 54 views today

Leave a Comment